wtorek, 19 lutego 2008

first appearance

Hello there!

I'm a member of a gorup of craftsmen gathered as www.jazwiec.pl (by our leader, Nina).
My field is working with textiles. I really enjoy making laces, weaving all sort of bands, making all kinds of purses (textile and leather) and other medieval artifacts.
I would like to share my experience and new projects with a wider auditorium.

Jestem członkiem grupy rzemieślniczej www.jazwiec.pl (pod przewodnictwem Niny). Moja działka to praca z tekstyliami. Uwielbiam robienie sznureczków, różnego rodzaju tasiemek, szycie torebek (z materiału i skóry) i innych średniowiecznych artefaktów.
Chciałabym podzielić się doświadczeniem i nowymi projektami z szerszym gronem odbiorców :)

Brak komentarzy: