czwartek, 28 lutego 2008

frame purse

Hello!

Last time o wrote about finishing a frame purse as a commision.
It's ready. The frame is made by Nina. The fabrics are black wool and dark green silk. I made turk's knots from black goatskin. The woolen lace has brass points.


And another purse, a leather one. I only made the chain seam, and attached the brass bars (once again by Nina). The whole purse is made by my boyfriend.


I ordrered glass beads for my Arnolfini paternoster project. I can't wait!
And I already begun to make green silken tassels.

środa, 20 lutego 2008

Arnolfini paternoster project p.1

My first project on this blog is going to be a "Anrolfini paternoster project".

The patrenoster on the van Eyck's painting:
I'm going to use 13 mm venice glass tansparent white beads. Or maybe I should choose some honey-coloured or lihgt pink ones? I think crystal would be more expensive in 15th c., and glass is a good alternative material.
I already have green silk thread (by Gutterman, the only I could find here in Poland and be sure they're from natural silk), and silk floss for the tassels (from Italy).
Maybe it's not a big challenge, but I was planning to make a paternoster for 3 or 4 years, and it never happened. So now it is time!
And I'm currently working on a commission - a woolen frame purse lined with silk.

Chcę zrobić paternoster z obrazu van Eycka. Myślę, że powinien byc ze szkła (kryształ byłby za drogi w XV w.). Mam już zielone jedwabne nici (od Guttermana, nie znalazłam w Polsce innych, co do których byłabym pewna, że są z naturalnego jedwabiu) i mulinę na frędzle(włoską).
Od dawna chciałam zrobić paternoster, ale jakoś nigdy nie wyszło. Więc najwyzszy czas.
Obecnie pracuję też nad zamówieniem - wełnianą torebką na ramce podszytą jedwabiem.

wtorek, 19 lutego 2008

first appearance

Hello there!

I'm a member of a gorup of craftsmen gathered as www.jazwiec.pl (by our leader, Nina).
My field is working with textiles. I really enjoy making laces, weaving all sort of bands, making all kinds of purses (textile and leather) and other medieval artifacts.
I would like to share my experience and new projects with a wider auditorium.

Jestem członkiem grupy rzemieślniczej www.jazwiec.pl (pod przewodnictwem Niny). Moja działka to praca z tekstyliami. Uwielbiam robienie sznureczków, różnego rodzaju tasiemek, szycie torebek (z materiału i skóry) i innych średniowiecznych artefaktów.
Chciałabym podzielić się doświadczeniem i nowymi projektami z szerszym gronem odbiorców :)